Skip to content Skip to footer

Dairesel Bahçe Kapı Motorları

Açılması ve kapanması sırasında fazla gürültü yapmazlar ve enerji tasarrufu sağlarlar.

Bahçe Motorları

Bahçe kapıları, bahçe perdeleri gibi açılır ve kapanır mekanizmaların motorlu kontrol edilmesini sağlar.
×